Wizyta w miejscu pamięci Dachau

Projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau" w listopadzie 2013 roku miał stanowić komplementarną metodę pogłębiania kompetencji międzykulturowej uczniów. Jako temat przewodni został wybrany problem pamięci, która z jednej strony stanowi czynnik kształtujący tożsamość jednostkową i grupową, a z drugiej – jest potencjalnym czynnikiem konfliktogennym w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z silnie zestereotypizowanymi obrazami w relacjach pomiędzy przedstawicielami narodów, które były skonfliktowane w przeszłości.

Projekt miał uwrażliwić uczestników na kwestie związane z pamięcią jednostkową i zbiorową. Temu też miał służyć cykl zajęć realizowanych zarówno na miejscu (w szkole i na Uniwersytecie), jak również w czasie seminarium wyjazdowego do Dachau.

Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Projekt składał się z:

Folder-zaproszenie

Fot. Agnieszka-Anna Yass-Alston