Seminarium przygotowawcze

W dniu 18 października 2013 roku zostały zorganizowane zajęcia przygotowawcze dla uczestników projektu. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem gdyż wzięło w nich udział aż 115 osób. Byli to uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie (klasa I, II i III), studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seminarium przygotowawcze odbyło się w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozpoczęło się ono o godzinie 09:30 od przedstawienia przez dr Kingę Gajdę (członka zespołu koordynującego) założeń projektu, a także prezentacji działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Następnie odbyły się zajęcia prowadzone przez doktorantki Centrum Badań Holokaustu UJ.

Pierwsze zajęcia dotyczyły systemu totalitarnego na przykładzie III Rzeszy. Mgr Katarzyna du Vall przedstawiła zebranym proces tworzenia państwa totalitarnego, jak również zasady, na których on się opierał. Kolejne zajęcia poprowadziła mgr Katarzyna Suszkiewicz. Najpierw wyjaśniła ona pojęcie pamięci, następnie przeprowadziła warsztat, który dotyczył zagadnień związanych z teoriami dotyczącymi pamięci zbiorowej oraz obiektami architektonicznymi związanymi z pamięcią o II wojnie światowej. Ostatnie zajęcia zostały poprowadzone przez mgr Elisabeth Büttner. Dotyczyły one obozów koncentracyjnych i ich znaczenia w systemach totalitarnych na przykładzie Auschwitz oraz losu dzieci w tym obozie koncentracyjnym. Jej wykład stanowił wprowadzenie do spotkania z Gościem, którym była Pani Lidia Skibicka-Maksymowicz, mieszkanka Krakowa, która jako kilkuletnia dziewczynka przeżyła ponad rok w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Scenariusze przeprowadzonych zajęć zostały opublikowane w wersji elektronicznej ze środków otrzymanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Fot. Kinga Anna Gajda

Materiały dodatkowe:

Program seminarium

Galeria zdjęć

Wywiady w prasie z Panią Lidią Skibicką-Maksymowicz:

'Była więźniarka obozu Auschwitz Lidia Skibicka-Maksymowicz: rany nigdy się nie zabliźnią'

'Dziewczynka z Auschwitz'