Konferencja

Podczas konferencji podsumowującej uczestnicy projektu przedstawiali swoje prezentacje na zadany temat. Uczniowie przygotowywali prezentacje grupowo, studenci samodzielnie. Najczęściej uczestnicy posługiwali się narzędziem slideshow oraz odczytywali przygotowany wcześniej tekst. Do każdej prezentacji zadawane były pytania, na które prezentujący musieli udzielić odpowiedzi. Każde wystąpienie było oceniane przez wskazanych przez koordynatorki uczestników a następnie oceniane przez koordynatorki, wedle klucza, który wcześniej otrzymali uczestnicy. W konferencji brali udział także studenci Instytutu Europeistyki, którzy wcześniej dokonywali peer review tekstów uczestników projektu zwracając uwagę i na merytorykę tekstów, i na opracowanie edytorskie. Teksty po ich korekcie wysyłane były uczestnikom, którzy mieli możliwość dokonania poprawy wystąpień konferencyjnych. Konferencję poprzedził także warsztat przeprowadzony przez pracownika Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zatytułowany "Lekcja muzealna związana z aspektem Holokaustu w twórczości Józefa Szajny - o doświadczeniach Holokaustu w sztuce". Koordynatorkom zależało bowiem, aby do projektu włączyć element edukacji poprzez sztukę - stąd podjęły dodatkową współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W ramach tej współpracy uczestnicy projektu wzięli udział w wyżej wymienionych warsztatach muzealnych. Mogli również (było to dla nich opcjonalne) obejrzeć za darmo spektakl "Akacje i cynamon. Montaże - spektakl inspirowany życiem i twórczością Brunona Schulza" (14 listopada 2013, godz. 19.00, Fabryka Emalia Oskara Schindlera).

Galeria zdjęć