Seminarium wyjazdowe

Główną część projektu stanowił wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Dachau. Tutaj w dniach od 04 do 07 listopada 2013 roku odbywały się codziennie zajęcia, które były przeprowadzone we współpracy z Max Mannheimer Studienzentrum. W ramach zajęć zorganizowano m.in. dwie wizyty w Miejscu Pamięci Dachau, które każdorazowo były poprzedzone zajęciami wprowadzającymi. Po każdej wizycie odbywało się również podsumowanie, w trakcie którego młodzież przedstawiała swoje przemyślenia. Pozostałe zajęcia były podzielone w sposób blokowy. Miały one formę warsztatową, pracowano w małych grupach, które liczyły maksymalnie 12 uczestników. Dotyczyły one tematu związków między miastem i obozem, dyskursów pamięci wokół byłego obozu koncentracyjnego w Dachau po 1945 roku, procesu „Dachau" z przełomu lat 1945-1946. W ostatnim dniu odbyło się spotkanie z gośćmi: ze Świadkiem (Abba Naor) oraz z politykiem (Tobias Schneider). 
 
Jednocześnie w trakcie pobytu w Dachau uczestnicy realizowali swój projekt badawczy, gdyż jednym z zadań, jakie przed nimi postawiono było przedstawienie swoich przemyśleń na temat dotyczący pamięci wobec totalitaryzmu w różnych kontekstach społeczno-historycznych. Rezultaty pracy zostały przedstawione przez nich publicznie podczas konferencji studencko-uczniowskiej. Zostały one również umieszczone w publikacji elektronicznej pt. „Podróż do Miejsca Pamięci Dachu. Materiały naukowo-dydaktyczne" pod redakcją Kingi Anny Gajdy i Anety Pazik.