Debata wyborcza

11 lutego 2015 roku odbyła się debata wyborcza z udziałem mediów, liderów i przedstawicieli trzech partii oraz zgromadzonej widowni.

Agnieszka Budzyńska-Daca w artykule Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy disposition w dwóch realizacjach gatunkowych pisze, że debata to przejaw  retoryczności w kulturze, jedna z form komunikacji medialnej oraz rodzaj uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. „W idei debaty mieści się wieloperspektywiczność, wielopłaszczyznowość, wielogłosowość". Celem debaty przeprowadzone w ramach projektu było zaprezentowanie uczniom idei dialogu politycznego, negocjacji, wymiany stanowisk i racji oraz zaaranżowanego współzawodnictwa. Debata została w pełni poprowadzona przez uczniów.

Komitet wyborczy wybrał moderatorów dyskusji oraz pilnował porządku debaty i udzielał głosu. Jako pierwszy zaprezentował się zespół mediów prezentując spoty wyborcze partii, artykuły oraz ogłoszenia telewizyjne i radiowe zachęcające do udziału w wyborach.

Front prawicy szkolnej – artykuł

Front Prawicy Szkolnej – spot telewizyjny

Front Prawicy Szkolnej – prezentacja

Partia Bliska Uczniowi – artykuł

Partia Bliska Uczniowi – spot telewizyjny

Partia Bliska Uczniowi – prezentacja

Zespół Ósemki –  artykuł

Zespół Ósemki -  spot telewizyjny

Zespół Ósemki - prezentacja

Zagłosuj

Materiał radiowy

Następnie komitet przedstawił  zasady debaty: czas i kolejność wypowiedzi oraz pytania, na które liderzy partii mogli wcześniej przygotować odpowiedzi.

Po krótkich trzyminutowych przedstawieniach programów przez liderów wszystkich partii, odbyła się dyskusja i pytania z udziałem mediów oraz widowni.

Galeria zdjęć