Zajęcia w terenie

» Spacer studyjny po Kazimierzu i Podgórzu

W ramach modułu dot. relacji międzygrupowych, prowadzonego przez doktorantkę Katarzynę Suszkiewicz, uczniowie 2 klasy kompetencji międzykulturowej odbywają studyjny spacer  po Kazimierzu i Podgórzu, który stanowi zakończenie i podsumowanie całego modułu.W trakcie realizacji modułu zadaniem młodzieży jest przygotowanie w grupach prezentacji nt. wybranych obiektów dziedzictwa żydowskiego (synagog, łaźni rytualnych, rzeźni rytualnych) na Kazimierzu oraz miejsc związanych z istnieniem getta w Podgórzu. Uczniowie mają wcześniej możliwość konsultowania materiałów, z których czerpali informacje z prowadzącą oraz nauczycielami historii we własnym LO. Podczas spaceru uczniowie oceniają się nawzajem biorąc pod uwagę zarówno treść prezentacji jak i ich formę.
 
Spacer 2 klasy kompetencji międzykulturowej (wychowawca p. Bożena Cudak) -  czerwiec 2013 r. Przed Starą Synagogą na Kazimierzu.
Fot. Katarzyna Suszkiewicz

» Wizyty w Konsulacie USA

W ramach zajęć klasy kompetencji międzykulturowych uczniowie pierwszej klasy raz do roku uczestniczą w spotkaniach organizowanym w Amerykańskim Centrum Informacji w Krakowie.

Cele wizyty:

  • Zapoznanie uczniów z działalnością Centrum w zakresie propagowania wiedzy o kulturze i społeczeństwie amerykańskim
  • Spotkanie z Konsulem

Założenia:

  • Uczniowie zaznajamiają się z tradycjami, kulturą amerykańską oraz systemem edukacji w Stanach Zjednoczonych
  • Uczniowie uzyskują informacje na temat możliwości korzystania z baz danych, biblioteki i kolekcji wideo znajdujących się w Centrum
  • Uczniowie mają możliwość wykorzystania znajomości języka angielskiego podczas rozmowy z Konsulem jak też otrzymania odpowiedzi na interesujące ich tematy
Program wizyty:
 
1. Przedstawienie działalności Amerykańskiego Centrum Informacji
2. Spotkanie z Konsulem - uczniowie są proszeni o wspólne przygotowanie kilku pytań do Konsula 
3. Krótki wykład z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych
4. Projekcja filmu na temat historii kina amerykańskiego
 
Wiyzta w Centrum a nauczanie o kompetencjach międzykulturowych:
 

Wizyta w Amerykańskim Centrum Informacji w Krakowie jest doskonałą okazją do zaznajomienia uczniów z kulturą amerykańską. Uczniowie zdobywają podstawowe informacje na temat społeczeństwa amerykańskiego, które jest zróżnicowane m.in. pod względem etnicznym i kulturowym. Ponadto mają oni możliwość pogłębienia swojej wiedzy w tym zakresie, poprzez korzystanie ze zbiorów Centrum, w którym znajdują się m.in. książki oraz kolekcje filmów dokumentalnych nt. literatury amerykańskiej czy też kina amerykańskiego.  Wszystkim zainteresowanym osobom, Amerykańskie Centrum Informacji umożliwia także bezpłatną prenumeratę elektronicznego miesięcznika Zoom in on America, poruszającego różnorodne zagadnienia związane z kulturą, tradycjami i życiem codziennym Amerykanów. Tym samym młodzież nie tylko rozwija swoje zainteresowania ale ma możliwość lepszego przygotowania się do podjęcia studiów wyższych.

W spotkaniu z Konsulem brała udział:

klasa p. Bożeny Cudak - styczeń 2013

klasa p. Anny Drwięgi - styczeń 2014

Fotografie wykonane i udostępnione dzięki uprzejmości pracowników Amerykańskiego Centrum Informacji.

Galeria zdjęć