Seminaria podsumowujące

Każda gra miejska jest podsumowywana w formie seminarium podsumowującego, podczas którego młodzież zaprezentuje wyniki swoich badań cząstkowych, odbędzie się debata naukowa oraz proces peer review

SEMINARIUM PODUMOWUJĄCE 1

harmonogram spotkania

Uczestnicy projektu najpierw pracowali sami oraz prezentowali wyniki swojej pracy: mapę Krakowa z naniesionymi miejscami pamięci związanej z sylwetką Retingera oraz biografię Retingera. Następnie uczestniczyli w wykładach. Spotkali się z wybitnym Retingologiem dr Bogdanem Podgórskim, który udowadniał im, że warto pamiętać Retingera – wielkiego Polaka i Europejczyka. Uczniowie i studenci mieli okazję zapoznać się z dokumentami, które dr Podgórski przywiózł ze swoich licznych kwerend.  

Józef Retinger - fragment publikacji dr B. Podgórskiego

Retinger - a great European

Retinger - artykuł dr Podgórski

Retinger - biuletin Hommage

Retinger - Comite International

Retinger - Congres de L'Europe

Retinger - Congres of Europe

Retinger - European League for Economic

Retinger - La Pologne

Retinger - Miesięcznik literacki i artystyczny

Retinger - Polacy w cywilizacjach świata

Retinger - Polski Kalendarz Europejski

Retinger – Resolutions

Retinger – Robotnik

Retinger - the European Continent

Retinger - the Poles and Prussia

Retinger - Western Powers

Potem wysłuchali wykładu dr  Grzegorza Pożarlika zatytułowanego "Rola pamięci zbiorowej w konstruowaniu tożsamości zbiorowej. Perspektywa środkowoeuropejska."

Na końcu uczestniczyli w debacie.

Galeria zdjęć

 

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE 2
 
 
Podczas seminarium uczestnicy projektu pogłębili wiedzę zdobytą podczas gier miejskich w Kolonii i Brukseli. Wzięli udział w warsztatach poświęconych zagadnieniu pamięci europejskiej i narodowej, pamięci łatwej i trudnej, miejsc i nie-miejsc pamięci oraz ideologii pamięci. Mgr Ewelina Malik snuła z nimi rozważania na temat pamięci dialogicznej w oparciu o teorię Asmana, mgr Aneta Pazik ….., mgr Katarzyna Suszkiewicz omówiła zagadnienie pamięci narodowej i międzynarodowej na przykładzie sprawiedliwych wśród narodów świata a mgr Monika Eriksen podjęła z nimi wątek parlamentu europejskiego jako miejsca pamięci.
Uczniowie ponadto pracowali w grupach i prezentowali wyniki swojej pracy. Ich zadaniem było:
  • przedstawienie różnic w upamiętnianiu Retingera i Adenauera
  • wyznaczenie szlaku pamięci europejskiej w Kolonii, Brukseli i Europie
  • zastanowienie się, na ile parlament europejski jest miejscem pamięci oraz czym jest pamięć europejska

 

Galeria zdjęć