List of Our Publications

 • Kinga Anna Gajda, Transwersalna sztuka w transkulturowej rzeczywistości i możliwości jej wykorzystania, "Gentes&Nationes. Studia z zakresu praw międzynarodowych", zeszyt 1/2013, Bielsko-Biała 
 • Bożena Cudak, Kinga Anna Gajda, Idea patronackiej klasy kompetencji międzykulturowych, [w:] „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 2 2012/2013.  - do publ
 • Kinga Gajda, Wymiary kulturowe w polskiej szkole, „Język polski w szkole IV-VI. Zeszyty Kieleckie" nr 1 2013/2014.
 • Marinel Gerritsen, Jak umożliwić uczniom/studentom poznanie ich kompetencji kulturowych i międzykulturowych, tłum. Kinga Anna Gajda, [w:] „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 1 2012/2013.
 • Marinel Gerritsen, Podnoszenie świadomości międzykulturowej studentów, tłum. Kinga Anna Gajda, [w:]  „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 3 2012/2013.
 • Kinga Anna Gajda, O roli wrażliwości kulturowej w nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami innych kręgów kulturowych niż europejski, [w:] Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Poradni, red. Aneta Godynia, Anna Góral, Anna Rychły-Mierzwa, Bartosz Lipszyc, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 2013 (Publikacja powstałą w ramach projektu „Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej – Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb – Zalecenia- Szkolenia – Dobre praktyki" realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
 • Outgoing Seminar In Dachau Memorial Site. Teaching and Academic Materials / Die Studienreise zur Gedenkstätte in Dachau. Forschungs und Lehrmaterialien / Podróż do Miejsca Pamięci Dachau. Materiały naukowo-dydaktyczne, ed. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki UJ 2013, ISBN: 978-83-938406-0-1. (tutaj teksty m.in.: Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Katarzyna Suszkiewicz).
 • Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Nauczanie modułowe jako metodyka edukacji międzykulturowej na przykładzie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. Edyta Slachcińska, Helena Marek, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014. 
 • Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Projekt – jak kształtować nową pamięć zbiorową, „Język polski w liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 4 2013/2014. 
 • Podręcznik dla I uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej, red. Kinga Anna Gajda, Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 (ISBN: 978-83-938406-1-8). 
 • Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Outgoing Seminar as Project Based Teaching of Intercultural Competence – a Description of the Results of the Project ‘Study trip to Concentration Camp Memorial Site and Youth Encounter S', "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 143 (2014).

Fot. Abhi Sharma pobrane z Flickr na licencji CC BY 2.0