Spotkania podsumowujące

Na spotkaniach podsumowującyh uczniowie zaprezentowali trasę śladami materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego oraz opowiedzieli o swoim dziedzictwie lokalnym zaproszonym gościom. Mieli możliwość przedstawienia swojego plakatu naukowego.

 

Poszczególne etapy pracy zbliżały uczniów do przygotowania finalnej prezentacji - posteru zawierającego opracowaną przez uczniów mapę śladami dziedzictwa materialnego i niematerialnego, miejsca oraz nie-miejsc pamięci lokalnej. Na posterze znajduje się trasa zaplanowana przez uczniów wraz ze zdjęciami oraz krótkimi opisani miejsca i jego znaczenia dla lokalnej tożsamości młodych osób.

Uczniowie poza zajęciami uniwersyteckimi pracowali samodzielnie w oparciu o metody i zagadnienia przygotowane podczas zorganizowanych zajęć. Samodzielnie wykonywali zdjęcia, przygotowywali opisy, w miarę możliwości przeprowadzali wywiady z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Data opublikowania: 13.06.2017
Osoba publikująca: Kinga Gajda