Seminaria merytoryczne wprowadzają uczniów w temat, pozwolają na podniesienie ich wiedzy z zakresu omawianego materiału. Zajęciom towarzyszy praca z wykorzystaniem kart pracy przygotowanych specjalnie dla uczestników projektu. Karty pracy umożliwiają podsumowanie przekazanych treści oraz sprawdzenie, które części wykładu były mniej klarowne dla uczniów, które należałoby dodatkowo wytłumaczyć lub przećwiczyć. 

Seminaria i warsztaty są niezbędne dla uczniów do dalszej pracy w projekcie, ponieważ wyposażają ich w konkretne kompetencje umożliwiające im sprawne i efektywne prowadzenie własnych quasi-badań. Warsztaty są uzupełnione o pracę własną uczniów - pisanie wprawki tekstu, redakcję stylistyczną, interpunkcyjną, ortograficzną i merytoryczną, układanie pytań do wywiadów oraz zapis wywiadu. Ponadto warsztaty przygotowują uczniów do fotografowania miejsc dziedzictwa lokalnego a także do późniejszego stworzenia posteru/mapy.

 

seminarium merytoryczne (2 x 45 min z przerwą 10 minutową) – Wprowadzenie: czym jest pamięć, dziedzictwo materialne i niematerialne – wykład i warsztaty prowadzone przez pracownika naukowego dr Kinga Anna Gajda (miejsce: Instytut Europeistyki, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, UJ). 

seminarium metodologiczne (2 x 45 min z przerwą 10 minutową) – warsztaty z pisania i przeprowadzania wywiadów prowadzone przez dr Iwonę Reinchardt, redaktor czasopisma „New Eastern Europe”.

seminarium merytoryczne (2 x 45 min z przerwą 10 minutową) – Historia lokalna a historia narodowa i europejska – relacje, konotacje – wykład i warsztaty prowadzone przez pracownika naukowego dr Mirosław Natanek (miejsce: Instytut Europeistyki UJ). 

seminarium metodologiczne (2 x 45 min z przerwą 10 minutową)  – warsztaty fotograficzne wraz z podstawową obórką zdjęć prowadzone przez zawodowego fotografa (miejsce: Instytut Europeistyki).