Ścieżka tematyczna

Spacer po Krakowie – wspólne szukanie śladów materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionalnego. Celem ścieżki jest poprowadzenie spaceru tematycznego, który posłuży jako model wzorcowy dla pracy uczniów. Podczas ścieżki uczniowie zostaną zapoznani z materialnym i niematerialnym dziedzictwem Krakowa, miejscami i nie-miejscami pamięci, a także  wpływem miasta i jego historii na kreowanie się tożsamości lokalnej. Metody pracy, jak i poruszane zagadnienia będą mogły być przez uczniów wykorzystane podczas ich własnej pracy.

 

Metoda ścieżki to innowacyjna metoda nauczania opracowana przez dr Kingę Annę Gajdę i jej zespół. Wybór miasta na teren gry nie jest przypadkowy. Miasto pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć a także uwypuklenie tematu ścieżki oraz kulturowego i historycznego ukazania tematyki dziedzictwa. Na przykładzie miasta – miejsc pamiętanych i zapomnianych, kultywowanych i omijanych, interesujących i opuszczonych - można z powodzeniem ukazać proces  pamiętania, upamiętniania i zapominania. Miasto traktowane jest jako  przestrzeń doświadczania i kontemplacji. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli doświadczać miasta kinestezyjnie. Zwiedzanie zostało potraktowane jako forma doświadczania i filozofowania na temat człowieka, jego tożsamości, związków z historią lokalną, a równocześnie pragnienie doznań, a zatem – w ślad za koncepcjami Anny Wieczorkiewicz – jako uczestnictwo, aktywne zaangażowanie się oraz podmioto-przedmiotową relację poznawczą. Istotnym elementem metody ścieżki jest potraktowanie nauki jako procesu polegającego na stopniowym, samodzielnym i aktywnym dochodzeniu do wiedzy opartej nie tylko na teoretycznej znajomości faktów, ale także na umiejętności szukania tych faktów, jak i analizowaniu ich, interpretowaniu i snucia własnych refleksji w oparciu o nie. To metoda oparta na nowoczesnym, aktywnym zwiedzaniu miasta.

Stacje ścieżki:

1. Międzynarodowe Centrum Kultury

2. Piwnica pod Baranami

3. Dom Włoski

4. Studzienka Badylaka

5. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Kaminica Hipolitów

 

 

Data opublikowania: 29.05.2017
Osoba publikująca: Kinga Gajda