Gra odbyła się 28 kwietnia 2017 roku w centrum Krakowa i na Kazimierzu. Organizatorzy zaproponowali 8 stacji tematycznych, na których przygotowano szereg zadań dla uczestników.

1. stacja MUZYKA zlokalizowana była przy Filharmonii i związana była z muzyką grup etnicznych

2. stacja LITERATURA związane z literaturą, głównie rosyjską i niemiecką, przygotowana została przez  studentki z Koła Naukowego Europeistyki UJ. Patronem tej stacji był Instytut Goethego, który udostępnił swoje pomieszcznia i materiały uczestnikom. Zadanie związane było bowiem z trwającą wystawą Filipa Springera „Berlin: wyrwany mur. Śladem blizny”

3. stacja FOLKLOR I TRADYCJE związana ze strojem wybranych grup. Organizatorki samodzielnie wykonały lalki w charakterystycznych strojach

4. stacja SYMBOLE zwiazana z tematem bogatej symboliki kultury ormiańskiej a jej gospodarzem została Lilit Tovmasyan, która uczyła uczestników zapisu alfabetu ormiańskiego, wymowy podstawowych zwrotów, a także przytaczała legendy wyjaśniajace pochodzenie symboli

5. stacja JĘZYKI - uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnością językową i rozpoznać wyrażania właściwe dla danych grup

6. stacja MAPA, GEOGRAFIA, GENEZA - dzięki zadaniu uczestnicy zapoznali się z architekturą synagogalną przy ulicy Szerokiej a ich wiedza o kulturze żydowskiej sprawdzona została w krótkiej krzyżówce

7. stacja GRY I ZABAWY - gospodarzem tej stacji było Muzeum Żydowskie Galicja, w którym drużyny poznawały gry i zabawy typowe dla wybranych mniejszości

8. stacja RELIGIE I ŚWIĘTA - zadanie miało charakter udziału w grze "Milionerzy" i wymagało znajomości najważniejszych obrzędów spotykanych w wybranych grupach mniejszościowych

W grze wzięło udział 8 drużyn z klas:
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, grupa pod opieką pani Anny Hryńczak
XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, klasa pod opieką pani Barbary Bierówki
III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, klasa pod opieką Andrzeja Górniaka

Zwycięzcą została drużyna z III LO, która uzyskała najwięcej punktów i pokonała trasę najszybciej. Na podstawie głosów uczestników wyłoniono także najlepszą stację - "gry i zabawy".

Data opublikowania: 10.05.2017
Osoba publikująca: Kinga Gajda