Metoda nauczania projektowego jako metodyka edukacji międzykulturowej

Istnieją różne metody nauczania kompetencji międzykulturowych. Jedną z najbardziej efektywnych, a zarazem dających wiele możliwości współpracy z uczniami jest metoda nauczania projektowego. Z jednej strony pozwala ona w elastyczny sposób dostosować plan zajęć oraz wykorzystywane techniki nauczania do danej grupy uczniów i jej potrzeb, jak również uwzględnić specyfikę danej grupy. Z drugiej strony, metoda ta oferuje także możliwości kontrolowanego udziału uczniów w procesie przygotowywania zajęć. Metodę nauczania projektowego jako pierwszy zdefiniował i opisał  w 1918 roku amerykański pedagog, William Heard Kilpatrick w tekście 'The Project Method'. W Polsce metoda projektów została wprowadzona w latach międzywojennych, choć początkowo nie była zalecaną metodą. Metoda projektu jest poczytywana za jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania. W ramach uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej został zrealizowany projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau"
w listopadzie 2013 roku. Miał on stanowić komplementarną metodę pogłębiania kompetencji międzykulturowej uczniów. Jako temat przewodni został wybrany problem pamięci, która z jednej strony stanowi czynnik kształtujący tożsamość jednostkową i grupową, a z drugiej – jest potencjalnym czynnikiem konfliktogennym w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z silnie zestereotypizowanymi obrazami w relacjach pomiędzy przedstawicielami narodów, które były skonfliktowane w przeszłości. Projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau" miał uwrażliwić uczestników na kwestie związane z pamięcią jednostkową i zbiorową. Metoda projektów to współczesna metoda praktycznego nauczania.

Nauczanie projektowe poszerza wiedzę uczestników poprzez aktywną partycypację w pracach. Metoda ta wpisuje się w nauczanie modułowe, w ramach którego można realizować szersze projekty nadrzędne, a z kolei w ich zakresie – mniejsze projekty naukowe.

Koordynatorki projektu:

dr Kinga Anna Gajda
mgr Aneta Pazik

Cząstkowe rezultaty badań zostały przedstawione na konferencji:

3rd Cyprus International Conference on Educational Research, 30 January-01 February 2014, Near East University, Lefkosa, North Cyprus

Fot. Andrew Carr pobrane z Flickr na licencji CC BY-NC-ND 2.0