Informacje ogólne

Projekt „Uniwersytecka Klasa Kompetencji Międzykulturowych" jest realizowany nieprzerwanie od roku akademickiego 2010/2011 w ramach współpracy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz VIII LO w Krakowie.

Nadrzędnym celem klasy jest rozwinięcie u uczniów umiejętności niezbędnych do pracy i komunikacji w międzynarodowym zespole. Do takich umiejętności zaliczamy: pogłębienie znajomości kultury Europy, rozszerzenie horyzontów myślowych, zapoznanie z różnymi europejskimi stylami rozumowania, wyrażania uczuć oraz porozumiewania się i współpracy w celu zrealizowania wspólnego projektu.

Ważnymi założeniami projektu są: rozwijanie u uczniów tolerancji i szacunku wobec innych kultur i wartości a także kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za grupę i wykonywane zadanie, umiejętności oceniania i wyciągania wniosków ze współpracy międzynarodowej, dostrzegania przykładów dobrej praktyki i błędów, których należy w przyszłości unikać.

Celami projektu są również dostosowanie programu szkolnego do standardów europejskich i wymagań zglobalizowanego świata, nadanie nauczanym przedmiotom wymiaru europejskiego, wzbogacenie procesu nauczania przez wprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli uniwersyteckich oraz doktorantów Instytutu Europeistyki UJ, jak i poprawienie jakości nauczania przez wprowadzenie elementu praktycznej nauki w zakresie nauczania języków obcych i edukacji międzykulturowej.

Zajęcia z uczniami prowadzone są w ramach nauczania modułowego. Chodzi nie tylko o przekazanie rzetelnej wiedzy, ale przede wszystkim, naukę rozwiązywania problemów w oparciu o case studies, naukę twórczego myślenia oraz przełożenia teorii na praktykę.

Zajęcia z danego tematu są uprzednio wyłożone podczas wykładu a następnie przećwiczone w ramach warsztatów w grupach. Podczas pierwszego roku nauki (nauka trwa dwa i pół roku) uczniowie realizują program wstępu do studiów europeistycznych. Od drugiej klasy rozpoczynają naukę modułową. Praca nad jednym modułem-tematem trwa 3 miesiące, podczas których uczniowie uczęszczają na wykłady i ćwiczenia raz w miesiącu. Moduły, wedle których pracują uczniowie, to tematy związane z kompetencjami międzykulturowymi, tolerancją i dyskryminacją, tożsamością oraz kulturą.

Praca z uczniami oparta jest na aktywnych metodach nauczania. Ponadto uczniowie partycypują w rozmaitych projektach, między innymi:

 • Podróż do Miejsca Pamięci Dachau
 • Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej
 • E-voting a partycypacja wyborcza
 • Europejski Tydzień Młodzieży – włącz się do gry!
 • Pamięć Sprawiedliwych w Polsce i we Włoszech 
 • „Zmaluj to! Kraków przeciwko antysemityzmowi
 • Drama, Art and Aesthetics in Education
 • Gra miejska Wielokulturowy Kraków
 • Pierwsza edycja Małopolskiego Dialogu Młodzieży oraz gra "RozgryźTO!"
 • Debata w 25 rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy 
 • Gra miejska Śladami literackiego Lwowa w Krakowie zorganizowanej przez New Eastern Europe
 • warsztaty zarządzania projektami w ramach projektu eduAKTYWACJA organizowane przez Stowarzyszenie Europe4Youth
 • warsztaty Curry up – czyli jak smakuje współpraca w zespole międzynarodowym przygotowane we współpracy z trenerkami ze SIETAR Polska

Fot. Zamek w Przegorzałach. Siedziba Instytutu Europeistyki UJ. Maciej Janiec pobrane z Flickr na licencji CC BY-NC-SA 2.0