Zdzisław Krudzielski jako architekt industrialnej i społecznej rzeczywistości jaworzańskiej

Projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK Grupa Santander realizowany jest we współpracy z Gimnazjum nr 2 w Jaworznie oraz Stowarzyszeniem Edukacja i Kultura dla Demokracji.

Celem projektu jest popularyzacja postaci Zdzisława Krudzielskiego – wywodzącego się z Krakowa przemysłowca działającego na terenie Jaworzna, który znacząco przyczynił się do rozwoju miasta, edukacji, a także zafundował ważne obiekty użyteczności publicznej.

Odbiorcami projektu są uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Jaworznie– zarówno młodzież zaangażowana bezpośrednio w realizację projektu (samorząd uczniowski oraz dziesięć zespołów trzyosobowych), jak i pozostali uczniowie szkoły. Ponadto do projektu włączona jest społeczność lokalna – głównie rodziny uczniów.

Postać Krudzielskiego ma posłużyć za wzór i podnieść świadomość młodzieży z zakresu przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej.

PUBLIKACJA PROJEKTOWA

Zdzisław Krudzielski architekt jaworzniańskiej rzeczywistości, red. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki UJ 2015, ISBN: 978-83-938406-4-9

Działania:

  1. Nabór do udziału w projekcie wśród młodzieży szkoły
  2. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Europeistyki (Galeria zdjęć)
  3. Gra miejska - Śladami Krudzielskiego w Jaworznie
  4. Konkurs dotyczący propozycji rozwiązania jednego z kluczowych problemów, z jakimi zmaga się Jaworzno
  5. Spotkanie konkursowe – ogłoszenie wyników konkursu. Spotkanie uczniów i mieszkańców Jaworzna: zaprezentowanie postaci Zdzisława Krudzielskiego, a także wyników konkursu – podjęcie dyskusji nad problemami Jaworzna i możliwościami ich rozwiązania (Galeria zdjęć)
  6. Wydanie publikacji on-line

 

Rezultaty projektu:

  • biografia Zdzisława Krudzielskiego
  • interaktywna mapa Jaworzna zawierająca informacje na temat miejsc związanych z postacią Zdzisława Krudzielskiego
  • debata z udziałem lokalnej społeczności
  • publikacja on-line
Data opublikowania: 10.06.2015
Osoba publikująca: Kinga Gajda