Wydanie podręcznika on-line

Wedle Pierre Nory podręcznik również stanowi pozytywne miejsce pamięci. podręcznik przygotowany przez uczestników zawiera teksty napisane przez specjalistów, teksty napisane przez uczestników projektu, scenariusze gier miejskich oraz raport omawiający przebieg, rezultaty oraz innowacyjne metody wykorzystane podczas realizacji projektu. Podręcznik wydany na płytkach CD oraz udostępniany nieodpłatnie on-line będzie miał znaczenia dla rozwoju dalszych badań nad miejscami pamięci. Mamy nadzieję, iż wskaże nowy, pozytywny nurt w dyskursie na temat wspólnej, europejskiej historii, przyszłości, dziedzictwa i wreszcie tożsamości. Publikacja posiadać będą wartość popularyzatorską a ponadto będą dowodem rozwoju naukowego uczniów. 

 

 

 

materiały do wykorzystania dla uczniów:

Paweł Kubicki, Pomiędzi pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictw

 

retraktowany tekst p. Podosek - wersja polskojęzyczna

retraktowany tekst p. Podosek - wersja anglojęzyczna