Seminarium przygotowujące

Pierwszy etap, który odbył się 11.12.2014 r., polegał na zapoznaniu uczestników z założeniami projektu oraz przedstawieniu im podstawowych informacji na temat Parlamentu Europejskiego, jak również sposobu konstruowania programów wyborczych przez polskie partie polityczne.

Seminarium miało na celu zapoznanie młodzieży z założeniami projektu, jak również z wiedzą na temat Parlamentu Europejskiego i parlamentu krajowego, zagadnieniem wyborów politycznych, partycypacji, partii i jej programów. Gościem seminarium przygotowującego była p. Karolina Gałek z Erasmus+ i Ligii Młodych Wyborców. Druga część seminarium przygotowującego została poświęcona analizie programów politycznych polskich partii przez pryzmat  ich założeń ideologicznych. Najpierw przedstawiono uczestnikom podstawowe założenia głównych nurtów ideologicznych (konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja), a następnie pracując nad tekstami (programami wyborczymi partii – PO, PiS, SLD) mieli za zadanie odnaleźć w dokumentach te założenia ideologiczne, do których dane partie się odwoływały. 

Młodzież otrzymała za zadanie przydzielenie między sobą ról, które będą odgrywane w ramach symulacji.

Galeria zdjęć