Miasto dla młodzieży

Zespół serwisu sprawuje opiekę nad trzema projektami realizowanymi w ramach programu Miasto dla młodzieży.

Program Miasto dla Młodzieży pozwala uczniom i studentom w wieku 13-20 lat na realizację własnych grantów z wielu dziedzin.

Zespół serwisu objął patronatem trzy projekty: realizowane przez uczniów szkół podstawowej, liceum oraz studentów.

1. Culture: Human being bridge. Tabu pisania i w pisaniu

Studenci podczas spotkania z poetką, redaktorami i dziennikarzami chcą zastanowić się, gdzie są granice pisania i czy takie są. Kiedy i jak poruszać tematy tabu? Na ile dzielić się swoją lub innych intymnością? Czy warto ryzykować życiem lub wolnością, żeby opublikować kontrowersyjny temat? Jaka jest etyka piszącego i odpowiedzialność za słowa? Na ile pisanie tekstów z literatury pięknej, gdzie zawsze, można powiedzieć, że to była fikcja, jest łatwiejsze i mniej odpowiedzialne niż pisanie artykułów, raportów, publikowanie wyników badań? I wreszcie, ile takich tematów - ważnych, zamiatanych pod dywan, ale nie sensacyjnych - skrywa miasto, gdzie studiujemy i mieszkamy? I na koniec, kto to wszystko czyta? 
Spotkanie to również zaproszenie studentów do debaty na temat, jak pisać o tematach tabu, ważnych, które wydają się politycznie niewygodne, jakie formy wypowiedzi wybrać: esej, artykuł popularno-naukowy, wywiad, do kogo pisać, gdzie publikować, jak być gotowym do odpowiedzialności za słowo pisane. A następnie warsztaty pod okiem specjalistów.

10 grudnia 2018, ul. Ingardena 3

mini fotorerpotaż:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scenariusze edukacji muzealnej ze szczególnym uwzględnieniem muzealnej

 

Edukacja kulturalna jest zaniedbywana w szkolnictwie. Sprowadzona głównie do przedmiotu WOK nie spełnia oczekiwań uczniów, którzy chcieliby, w ramach tej edukacji w ciekawy, kreatywny i aktywny sposób poznawać różne dziedziny sztuki, sposoby wyrażania siebie i swojego dziedzictwa, doświadczać różnorodności kulturowych – również w rozumieniu regionalnym. Toteż celem projektu jest stworzenie scenariuszy lekcji edukacji kulturalnej - ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzealnej - w ramach peer tutoringu.
Po zapoznaniu się z zasadami prowadzenia lekcji muzealnej w MCK i debacie na temat, jak winna wyglądać idealna lekcja, która potrafi zaciekawić i zainteresować młode osoby, uczniowie stworzą scenariusze czterech lekcji, które zostaną opublikowane.

4-20 grudnia 2018 r.

Efektem projektu jest publikacja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikacja dostępna również na stronie projektu Miasto dla młodzieży Europe4Youth

 

mini fotoreportaż:

 

 

 

 

 

 

3. Teatr w klasie - projekt uczniów Szkoły Podstawowej nr 31

Celem projektu przygotowanego przez uczniów SP nr 31 jest obejrzenie i omówienie spektaklu przeznaczonego dla młodzieży poruszającego istotne zagadnienia związane z codziennością, problemami na świecie. Małoletni koordynatorzy projektu, Adrian Gajda  i Filip Gajda, podkreślają, że kontakt z aktorem, człowiekiem na scenie pozwala na zrozumienie wielu tematów i wczucie się w sytuację bohaterów. Poza tym spotkanie z teatrem umożliwia zobaczenie, na czym polega praca aktora bądź reżysera.

Uczniowie obejrzeli spektakl Kijów, Dara w reżyserii Bartłomieja Miernika, przeprowadzili rozmowę z aktorami, reżyserem i polonistkami na temat przedstawienia oraz pracy aktorów i reżyserów. Dla uczniów była możliwość wypowiedzenia się, ocenienia przedstawienia i dowiedzenia się, jakie były zamierzenia twórców, jakie emocje towarzyszyły bohaterom spektaklu, jak trudno gra się na scenie. Ostatni elementem projektu była praca pisemna - napisanie wypracowania (opowiadanie, listu otwartego, rozprawki, scenki dramatycznej), które zostały ocenione przez nauczycielki.

Efektem projektu jest publikacja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikacja dostępna również na stronie projektu Miasto dla młodzieży Europe4Youth

mini fotoreportaż: