Kraków mniejszości etnicznych i narodowych. Gra miejska

Efektem projektu będzie przygotowana przez uczniów i studentów gra miejska, w której wezmą udział licealiści.


Inspiracją do powstania gry były: wystawa "Jestem stąd - Polska wielu narodów" oraz film "Przetrwanie w Sarajewie" zrealizowany przez Centropę. 


W projekcie biorą udział uczniowie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, studenci Instytutu Europeistyki należący do Koła Naukowego Europeistyki. 

Efektem projektu jest publikacja finansowana przez Centropę: 

Kinga Anna Gajda (red.), 2017, Kraków mniejszości etnicznych i narodowych: gra miejska, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Projekt wspiera Wielokulturowy Kraków 


Koordynator projektu: dr Kinga Anna Gajda

Koordynacja z ramienia Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji: dr Agnieszka Kowalska

Koordynator z ramienia Koła Naukowego Europeistyki UJ: Paulina Adamik

Koordynator z ramienia uczniów: Mateusz Tworek

 

Udział w projekcie biorą:

  

Patronat medialny: