Cele

 

Naszymi celami są:

  1. opracowanie aktywnych modeli nauczania kompetencji międzykulturowych (Intercultural Competence, IC)
  2. promowanie kreatywnego nauczania kompetencji i zagadnienia IC
  3. organizowanie projektów dydaktycznych – polegających na wymianie młodzieży, wizytach studyjnych, kwerendach, seminariach wyjazdowych
  4. prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji międzykulturowych  
  5. stworzenie konsorcjum badaczy  zainteresowanych zagadnieniem promowania i uczenia kompetencji międzykulturowych 
  6. zdefiniowanie kompetencji międzykulturowych i ich składowych

Fot. Archiwum klasy 2i VIII LO w Krakowie

 

Pracami serwisu kieruje: 

dr Kinga Anna Gajda - z wykształcenia teatrolożka, dramatolożka, europeistka. Ukończyła również podyplomowe gender studies. Jest autorką książki „Medea dzisiaj" – rozważania o kategorii Innego, która traktuje o peformatywnej tożsamości kobiety-innego. Obecnie prowadzi badania z zakresu edukacji kulturalnej, arteterapii, kreatywnej pedagogiki oraz kompetencji międzykulturowych. Jest autorką kategorii dramatu terapeutycznego oraz inicjatorką wydawania kilku tomów dramatów terapeutycznych. Interesuje ją szczególnie relacja między sztuką/dramatem a tożsamością. Bierze udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z pogranicza kreatywnej pedagogiki oraz arteterapii. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem na Malcie, gdzie współtworzy program nauczania poprzez pedagogiczny dramat terapeutyczny w Nurture Groups. Członkini Rady Naukowej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem UJ w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. 

Koordynuje prace uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych. Prowadzi serwis kompetencji międzykulturowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, koordynuje oraz bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i dydaktycznych poświęconych nauczaniu tychże kompetencji.

Biogram

e-mail: gajdaka@wp.pl; kinga.gajda@uj.edu.pl

tel: +48-604-890-212