Kompetencje międzykulturowe

W dobie zglobalizowanego świata, z jego rosnącym ryzykiem konfliktu z jednej strony, a zmieniającymi się wymogami instytucji działających na polu międzynarodowym (przedsiębiorstwa gospodarcze, instytucje polityczne, kulturalne, naukowe i społeczne itp.) z drugiej strony, kompetencje międzynarodowe są kompetencjami kluczowymi i należy rozwijać je od najmłodszych lat. Młodzi ludzie mogą je nabyć i kształtować tylko we współpracy międzynarodowej.

Wierzymy, że szkoła i uniwersytety powinny umożliwić swoim studentom komunikowanie się i współpracę z młodzieżą innych kultur a także dostarczyć im odpowiedniej wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych. Niezbędna i bardzo ważna staje zatem określona wiedza o Europie i społeczeństwie obywatelskim, a procesie integracji europejskiej. Student powinien mieć możliwość nie tylko zdobycia rzetelnej wiedzy, ale także rozwijania umiejętności konfrontowania swojej wiedzy z rzeczywistością, interpretacji zjawisk społecznych i dostrzegania różnic w postępowaniu zmian i rozwoju poszczególnych krajów, które są niejednokrotnie przyczyną różnych stylów rozumowania i utrudniają komunikację. Należy więc poczynić wszelkie starania, aby edukacja międzykulturowa, realizowana w szkołach w ramach programu wychowawczego (zwykle teoretycznie) postrzegana była coraz częściej jako praktyczne nauczanie konkretnych wartości i umiejętności oraz aby zintegrowana została także w program dydaktyczny szkoły.