Metoda gry miejskiej

Edukacja w przestrzeni miejskiej może przyjąć formę zabawy czy gry dydaktycznej. Miasto-muzeum staje się wówczas przestrzenią edukacji,  zabawy, ale i budowania świadomości uczniów. Formą takiej zabawy jest gra miejska, którą za Augustynem Surdykiem można potraktować równocześnie jako odbicie rzeczywistych problemów i – można by rzec – najistotniejszych kwestii społecznych. Rozgrywa się ona w określonej przestrzeni, którą wypełniają nie tylko geometryczne formy zabudowań, ale także miejsca pamięci, idee i biografie. W ramach gry przestrzeń miasta jest powtórnie odkrywana poprzez nadanie jej nowych znaczeń, dopowiedzenie historii do danych miejsc podczas rozmaitych działań. Miasto pozwala na uatrakcyjnienie zajęć, zostało potraktowane jako tekst kultury, forma narracji, opowieści o człowieku, jego historii, kulturze i prawach. Jako dokument, dzięki któremu można odkrywać różne powiązania i sploty różnych aspektów przestrzeni miejskiej. Ruch i czas stają się zasadniczymi komponentami tego doświadczenia, nierozdzielnymi z przestrzenią. Halprin nazywa to budowane z serii interesujących rytmów wariantów prędkości i siły doświadczenie przestrzeni miejskiej – kinestezyjnym". Uczniowie uczestniczący w grze miejskiej mogą doświadczać miasta kinestezyjnie. Zwiedzanie traktowane jest jako forma doświadczania i filozofowania na temat człowieka i jego praw a równocześnie pragnienie doznań, a zatem – w ślad za koncepcjami Anny Wieczorkiewicz – jako uczestnictwo, aktywne zaangażowanie się oraz podmioto-przedmiotową relacja poznawcza: poznawanie miejsc pamięci.

 

 

Koordynatorka projektu: 

dr Kinga Anna Gajda


Cząstkowe rezultaty badań zostały przedstawione na konferencji:

  1. Antropology of Tourism. Heritage and Perspectives (Kraków, 01-02.06.2015), paper:  Tourism as method of intercultural education

oraz zawarte w artykule:

  1. Gra miejska jako metoda nauczania o pamięciCity game as a teaching method of memory [w:] Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej, red. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015/ Positive Places of European Memory, ed.  Kinga Anna Gajda, Monika Eriksen, Kraków:  Institute of European Studies at Jagiellonian University 2015 (978-83-938406-5-6).

 

Metoda gry miejskiej wykorzystana została w następujących projektach: