Harmonogram

Kwiecień 2017

- próba generalna gry miejskiej

- realizacja gry miejskiej

- wydanie publikacji

Marzec 2017

- warsztaty: przygotowywanie gry miejskiej

- e-learning: praca nad publikację

Luty 2017

-  seminaria merytoryczne: Kultura żydowska – zajęcia w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie z p. Katarzyną Kotulą

- symulacja: Życie w wielokulturowym Mateuszogrodzie. Stowarzyszenia na  rzecz mniejszości

- warsztaty: przygotowywanie gry miejskiej

Styczeń 2017

 – seminaria merytoryczne: Kultura Romów – wykład dr Anny Mirgi-Kruszelnickiej - aktywistki na rzecz praw Romów

-  seminaria merytoryczne: Przenikanie i antagonizmy kulturowe – wykład dr Kingi Anny Gajdy

- symulacja: Życie w wielokulturowym Mateuszogrodzie. Stowarzyszenia na  rzecz mniejszości

- warsztaty: przygotowywanie gry miejskiej

Grudzień 2016

- seminarium metodologiczne: Warsztaty z fotografii społecznej prowadzone przez Doriana Jędrasiewicza

-  obserwacja uczestnicząca – obejrzenie wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie zatytułowaną Jestem stąd- Polska wielu narodów w Katedrze Porównawczych Studiów

- obejrzenie filmu Przetrwanie w Sarajewie zrealizowanego przez Centropę