Klikasz - masz! Unia Europejska i NATO

Uczniowie uniwersyteckiej klasy kompetencji w tym roku ze względu na pandemię uczestniczą tylko w kilku zajęciach.

Dzięki współpracy z Fundacją Instytut Studiów Strategicznych klasa uniwersytecka uczestniczyła w zajęciach on-line dotyczących genezy i początków funkcjonowania NATO oraz współczesnych wyzwań stojących przed tą organizacją (prowadząca dr Agata Mazurkiewicz z UJ) oraz o genezie i początkach integracji europejskiej (prowadzący dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ).

Zajęcia zostały przygotowane w ramach projektu: "Klikasz - masz! Unia Europejska i NATO – to jest proste! E - kurs dla uczniów szkół średnich z wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej i NATO", organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Published Date: 28.01.2021
Published by: Kinga Gajda